Home > Chưa phân loại > Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức

January 18th, 2010 Leave a comment Go to comments

Sau khi học ngăn xếp (Stack), và cho học sinh đọc phần đọc thêm Thuật toán Balan ngược, thầy giáo nhắc học sinh:
- Về nhà các em viết chương trình C tính giá trị biểu thức dạng đơn giản nhé. Các phép tính gồm: cộng, trừ, nhân, chia, thôi bỏ lũy thừa. Ví dụ như sau khi nhập xâu 1 + (2 – (6 / 3 + 1) – 0) thì phải ra đúng giá trị của biểu thức tương ứng.

Một tuần sau,
Thầy giáo: – Bi giờ, tôi gọi 2 em mang đĩa mềm lên copy code vào máy tôi và chạy chương trình. Mời anh Lên Ngay Đi, và chị Xuống Rồi À!!!

Học sinh Lên Ngay Đi: Dạ, có em.
Học sinh Xuống Rồi À: Thưa thầy, em quên không mang đĩa :-??
Thầy giáo: Thế 3 điểm nhé :-w
Xuống Rồi Á: Em có thể code luôn thay vì copy không ạ :-s Bài em làm ở nhà cũng ngắn thôi, có mấy dòng.
Thầy giáo: :-o mấy dòng!!!
Xuống Rồi Á: Dạ :-s
Thầy giáo: Có ra đúng kết quả không?
Xuống Rồi Á: Có chứ ạ :|
Thầy giáo: Cô thử lên đi xem nào :-w
Xuống Rồi Á: Dạ


Thầy giáo: Cô chơi ăn gian :-j Nhưng cũng thông minh đấy, cho 10 điểm động viên
Xuống Rồi Á: Dạ, em cảm ơn thầy :x

Categories: Chưa phân loại Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha