Home > Chưa phân loại > Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức

Sau khi học ngăn xếp (Stack), và cho học sinh đọc phần đọc thêm Thuật toán Balan ngược, thầy giáo nhắc học sinh:
– Về nhà các em viết chương trình C tính giá trị biểu thức dạng đơn giản nhé. Các phép tính gồm: cộng, trừ, nhân, chia, thôi bỏ lũy thừa. Ví dụ như sau khi nhập xâu 1 + (2 – (6 / 3 + 1) – 0) thì phải ra đúng giá trị của biểu thức tương ứng.

Một tuần sau,
Thầy giáo: – Bi giờ, tôi gọi 2 em mang đĩa mềm lên copy code vào máy tôi và chạy chương trình. Mời anh Lên Ngay Đi, và chị Xuống Rồi À!!!

Học sinh Lên Ngay Đi: Dạ, có em.
Học sinh Xuống Rồi À: Thưa thầy, em quên không mang đĩa :-??
Thầy giáo: Thế 3 điểm nhé :-w
Xuống Rồi Á: Em có thể code luôn thay vì copy không ạ :-s Bài em làm ở nhà cũng ngắn thôi, có mấy dòng.
Thầy giáo: :-o mấy dòng!!!
Xuống Rồi Á: Dạ :-s
Thầy giáo: Có ra đúng kết quả không?
Xuống Rồi Á: Có chứ ạ :|
Thầy giáo: Cô thử lên đi xem nào :-w
Xuống Rồi Á: Dạ


Thầy giáo: Cô chơi ăn gian :-j Nhưng cũng thông minh đấy, cho 10 điểm động viên
Xuống Rồi Á: Dạ, em cảm ơn thầy :x

Categories: Chưa phân loại Tags: ,
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha