Home > Chỉ dẫn lập trình > Đôi khi muốn cho server nghỉ

Đôi khi muốn cho server nghỉ

User – URL [.htacess, mod_rewrite] – index.php [route] – path/script-will-be-exec.php [access DB] – data [template] – HTML

Chèn vào đầu file index.php:
if (file_exists(‘offline’)) {
echo ‘Offline!’;
exit(0);
}

// current code

Và thế là mỗi khi muốn làm gì đó (update/upload code, upgrade version, fix bug…), chỉ cần: touch offline
Cách này hay hơn so với:
– Offline nhờ thiết lập cấu hình trong db
– Offline bằng cách tạo index.html và cấu hình ưu tiên index.html lớn hơn index.php (user nhập hẳn index.php thì sao)

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags: , ,
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha