Home > Vietnamese Lyric > Anh Nơi Đâu

Anh Nơi Đâu

Sáng tác: Bình Nguyên

Đêm nghe tiếng mưa rơi khi bóng anh xa khuất chân trời
Ôi cơn mưa mù khơi trái tim lạc lối
Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng anh đi đến nơi này
Cho con tim bình yên trong những ân tình
Anh đang nơi đâu anh có hay con tim em mong nhớ
Anh đang nơi đâu anh biết chăng
Trong lòng em còn yêu anh mãi
Anh đang nơi đâu anh hỡi
Anh tay trong tay ai đó
Tim em hôm nay đau nói khi một tình yêu đã xa rời.

Đêm nghe tiếng mưa rơi khi bóng anh xa khuất chân trời
Ôi cơn mưa mù khơi trái tim lạc lối
Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng anh đi đến nơi này
Cho con tim bình yên trong những ân tình
Anh đang nơi đâu anh có hay con tim em mong nhớ
Anh đang nơi đâu anh biết chăng
Trong lòng em còn yêu anh mãi
Anh đang nơi đâu anh hỡi
Anh tay trong tay ai đó
Tim em hôm nay đau nói khi một tình yêu đã xa rời.

Đêm nghe tiếng mưa rơi khi bóng anh xa khuất chân trời
Ôi cơn mưa mù khơi trái tim lạc lối
Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng anh đi đến nơi này
Cho con tim bình yên trong những ân tình
Anh đang nơi đâu anh có hay con tim em mong nhớ
Anh đang nơi đâu anh biết chăng
Trong lòng em còn yêu anh mãi
Anh đang nơi đâu anh hỡi
Anh tay trong tay ai đó
Tim em hôm nay đau nói khi một tình yêu đã xa rời.

Đêm nghe tiếng mưa rơi khi bóng anh xa khuất chân trời
Ôi cơn mưa mù khơi trái tim lạc lối
Xin cho tiếng mưa đêm mang bóng anh đi đến nơi này
Cho con tim bình yên trong những ân tình
Anh đang nơi đâu anh có hay con tim em mong nhớ
Anh đang nơi đâu anh biết chăng
Trong lòng em còn yêu anh mãi
Anh đang nơi đâu anh hỡi
Anh tay trong tay ai đó
Tim em hôm nay đau nói khi một tình yêu đã xa rời.

Categories: Vietnamese Lyric Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha