Home > Chỉ dẫn lập trình > Tự viết component cho Joomla dễ thôi

Tự viết component cho Joomla dễ thôi

Chả cần MVC gì hết
Cái này chỉ áp dụng kiểu vọc, demo, component dạng đơn giản

Tạo thư mục com_huypv trong joomla/components
Tạo file huypv.php

Trong huypv.php viết code

Thế là xong rồi. Vào localhost/joomla/index.php?option=com_huypv là thấy =))

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. admin
    June 27th, 2010 at 17:21 | #1

    Bạn nào muốn tìm hiểu kỹ về xây dựng Joomla Component thì vào http://www.phpeveryday.com/pack/Joomla-Component-Step-By-Step-Tutorial. Các bài viết hướng dẫn trong đó mình thấy rất tuyệt

  2. September 5th, 2010 at 21:12 | #2

    oh, hay! Nhưng viết com coment cho joomla?

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha