Home > Sử dụng máy vi tính > Word 2007 vài chữ biến thành ô vuông?

Word 2007 vài chữ biến thành ô vuông?

Bạn có 1 file .doc, mở ra bằng Microsoft Word 2007 thì thấy:
– Tiếng Việt hiển thị ngon
– Font .VnTime, .VnTimeH bạn có
– Nhưng vài cái kiểu như dấu ba châm … thì dấu chấm ở đầu lại biến thành ô vuông!

Bật Unikey
Copy dữ liệu bị ô vuông
Ấn tổ hợp phím tắt:Ctrl + Shift + F6 (hoặc chuột phải vào biểu tượng Unikey dưới taskbar rồi chọn Công cụ)
Click nút “Chuyển mã” (Mặc định Nguồn là TCVN ABC, Đích là Unicode)
Quay lại Word, Ctrl + N, Paste ra là sẽ thấy dấu ba chấm hiển thị ngon rồi đó

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha