Home > Giải trí, thư giãn > Biệt danh của bạn khi còn đi học?

Biệt danh của bạn khi còn đi học?

Dương – Dương Vat

Đạt – Đạt Phít, Đạt Green, Mr Đạt

Thái – Thái Dối

Tùng – Tùng Dịch

Buồn cười nhất là cái Mr Đạt == Mít tơ đạt = Mát tơ *** = Master *** =))

Categories: Giải trí, thư giãn Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha