Home > Bác học nhí, gì cũng biết, Tin từ các báo điện tử > Lương tối thiểu chưa đủ nuôi sống người lao động

Lương tối thiểu chưa đủ nuôi sống người lao động

Viện Công nhân – Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố khảo sát tiền lương và mức sống tối thiểu của người lao động khu vực doanh nghiệp.

Kết quả khảo sát cho thấy, 35,6% số người lao động được hỏi cho biết thu nhập của họ không đủ chi tiêu; 44,7% cho rằng phải chắt chiu, dành dụm và thật thiết kiệm mới đủ trang trải cuộc sống; 17,9% khẳng định tạm đủ trang trải cuộc sống gia đình; chỉ 1,9% cho biết đủ trang trải cuộc sống và có phần tích luỹ.

Cũng theo khảo sát, để người lao động có thể tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng sức lao động (tại thời điểm tháng 4.2011), nhu cầu lương ở vùng I là 3.042.660 đồng/tháng; vùng II là 2.861.780 đồng/tháng; vùng II là 2.664.750 đồng/tháng và vùng IV là 2.470.950 đồng/tháng.

Kết quả khảo sát từ tháng 4/2011 đến tháng 10/2011 tại Hà Nội (vùng I), với khẩu phần ăn đáp ứng được nhu cầu 2.300 kilô calo/ngày (gồm gạo tẻ, thịt hoặc trứng, rau, chuối, mỡ, mắm, muối, nước, gas) thì người lao động phải chi phí tới 35.300đ/ngày. Như vậy chỉ riêng tiền ăn, mỗi tháng người lao động đã phải chi tối thiểu 1.059.000đ.

Kết quả nghiên cứu cũng cho biết, chi phí để đáp ứng mức sống tối thiểu cho người lao động vùng IV là gần 1,5 triệu đồng/người/tháng, vùng III là gần 1,9 triệu đồng/người/tháng, vùng II là khoảng 2,2 triệu đồng/người/tháng và vùng I là hơn 2,42 triệu đồng/người/tháng.

Trong khi đó, theo quyết định của Chính phủ, từ tháng 10/2011, mức lương tối thiểu chung áp dụng là 830.000 đồng/ tháng. Đối với  doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài (FDI), sẽ là mức điều chỉnh lương tối thiểu (LTT) thống nhất, đối với vùng I: 2 triệu đồng, vùng II: 1,78 triệu đồng, vùng III: 1,55 triệu đồng, vùng IV: 1,4 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy rõ sự chênh lệch rất rõ ràng giữa thực tế đời sống của người lao động với lương tối thiểu vùng hiện nay.

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha