Home > Giải trí, thư giãn > Vui cười

Vui cười

November 24th, 2011 Leave a comment Go to comments

Đang tè đường thì 1 em đi ngang qua bảo: “Anh không nuôi thì để em nuôi đừng bóp cổ nó chết tội.”

###

Tin nhắn từ nàng:
Khi anh ngủ, hãy gửi cho em những giấc mơ.
Khi anh vui, hãy gửi cho em những nụ cười.
Khi anh khóc, hãy gửi cho em những giọt nước mắt.

Chàng trả lời:
Anh đang ỉa. Có cần anh gửi cho em cái gì không?

###

Categories: Giải trí, thư giãn Tags: ,
  1. No comments yet.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha