Home > Chưa phân loại > Từ 01/05/2012 lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng

Từ 01/05/2012 lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng

Hôm nay (12/4), Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31 quy định về mức lương tối thiểu chung. Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng thay vì mức 830.000 đồng/tháng đang áp dụng hiện nay.

Categories: Chưa phân loại Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha