Home > Chưa phân loại > Update facebook profile

Update facebook profile

06/2009 – 08/2009: VnComputing
CEO, quản lý trực tiếp: Nguyễn Đình Nam
Thành viên khác: a Quang, Phí Hồng Thái

08/2009 – 06/2010: Vega Corporation (Công ty Cổ phần Bạch Minh)
CEO: Lê Hữu Sơn
Quản lý trực tiếp: Nguyễn Sơn Tùng
Thành viên khác (cùng team): Nguyễn Mạnh Hòa, Lê Tuấn Hiệp, Thân Quốc Lâm, Phạm Công Định, Nguyễn Đức Dũng

07/2010 – 02/2012:  Viettel Group (Trung tâm phần mềm viễn thông Viettel)
Giám đốc Trung tâm: Phùng Văn Cường
Quản lý trực tiếp: Hoàng Hoài Nam, Nguyễn Đăng Tùng. Trên nữa là Phạm Ngọc Anh
Thành viên khác: Nguyễn Văn Bảo, Đào Anh Đức, Đỗ Thành Nam, Nguyễn Đăng Minh

03/2012 – hiện tại: VC Corporation (Công ty Cổ phần truyền thông Việt Nam)
(details will be updated later)

Categories: Chưa phân loại Tags: ,
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha