Home > Bác học nhí, gì cũng biết, Sử dụng máy vi tính > Card đồ họa rời khác gì so với card onboard

Card đồ họa rời khác gì so với card onboard

Card đồ họa = VGA Card. VGA là viết tắt của Video Graphics Adapter

Card đồ họa nhằm hỗ trợ CPU xử lý về đồ họa =))

onboard thì gắn luôn trên main. Còn rời thì tháo ra, lắp vào được –> chỉ số sức mạnh có thể nâng cấp khi cần thiết :p

Nói chung nếu bạn là gamer hay designer cao thủ, chuyên nghiệp thì mới cần card đồ họa rời. Không thì cứ chọn onboard mà xài cho tiết kiệm!

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha