Home > Chưa phân loại > Paypal – Swift code ngân hàng VIB, techcombank, vietcombank, mb bank, bidv, vietinbank

Paypal – Swift code ngân hàng VIB, techcombank, vietcombank, mb bank, bidv, vietinbank

Muốn rút tiền từ paypal về, bạn cần add tài khoản ngân hàng “nội địa” của mình vào. Khi add tài khoản đó, bạn cần có thông tin swift code. Bảng dưới đây là swift code của một số ngân hàng ở Việt Nam:

Ngân hàng Swift code
VIB VNIBVNVX
Đông Á EACBVNVX
Agribank VBAAVNVX
VietinBank ICBVVNVX
VietComBank BFTVVNVX
TechComBank VTCBVNVX
BIDV BIDVVNVX
MB Bank MSCBVNVX
Categories: Chưa phân loại Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha