Home > Chưa phân loại > Xưng hô trong giao tiếp tiếng Anh

Xưng hô trong giao tiếp tiếng Anh

Việc xưng hô trong giao tiếp phụ thuộc vào hoàn cảnh, mối quan hệ giữa những người trong đối thoại và địa vị của người nói. Chúng ta có thể chia ra một số trường hợp như sau:

1. Chỉ gọi bằng tên riêng (first name only)
Khi bạn nói chuyện với những người có vị trí ngang bằng hoặc vị trí thấp hơn mình trong công ty, bạn có thể xưng hô bằng tên riêng trong trường hợp thân mật:
* Hi, Tom. Do you want to go to a film tonight? (Này Tom, tối nay cậu có muốn đi xem phim không?)
* Excuse me, Mary. What did you think of that presentation yesterday? (Mary, cô nghĩ sao về bài thuyết trình hôm qua?)
* Do you know the answer to number seven, Jack? (Cậu đã trả lời được câu 7 chưa Jack?)

Khi nói về một đồng nghiệp khác có vị trí tương đương hoặc thấp hơn, bạn cũng có thể sử dụng tên riêng:
* Have you heard that Mary is moving to Los Angeles? (Cậu có biết việc Mary sắp chuyển tới Los Angeles không?)
* Peter’s getting a promotion next month. (Tháng sau, Peter sẽ được thăng chức đấy).

2. Sử dụng họ và chức danh (title and last name)
Trong những trường hợp trang trọng như trong cuộc họp của công ty, họp báo, hội thảo, bạn nên sử dụng cách gọi này. Bạn cũng cần lưu ý gọi đúng chức danh của mọi người, chẳng hạn Dr. (Tiến sỹ), Mr. (Ông), Mrs. (phụ nữ đã có chồng), Ms (gọi chung cho phái nữ), v.v.

Sử dụng cách gọi này, bạn sẽ thể hiện sự kính trọng của mình với người đó và cho thấy bạn là người lịch sự, biết cách cư xử.
* Ms Smith, could you come to the meeting this afternoon? (Cô Smith, chiều nay cô đi họp được chứ?)
* Here is the report you asked for Mr. James. (Đây là bản báo cáo cậu cần cho ông James).

Khi nói chuyện với cấp trên, bạn cũng nên dùng cách xưng hô này, trừ phi cấp trên của bạn yêu cầu bạn gọi họ bằng tên riêng:
* Good morning Ms Johnson. Did you have a good weekend? (Chào cô Johnson. Kỳ nghỉ cuối tuần của cô vui chứ?)
* Mr Johnson, I’d like to introduce you to Jack West from Chicago. (Ông Johnson, tôi xin giới thiệu với ông Jack West đến từ Chicago).

3. Chỉ gọi bằng họ (last name only)
Cách gọi này được áp dụng khá phổ biến khi nói về những người nổi tiếng như diễn viên, vận động viên, hay chính trị gia:
* Bush is an outgoing president! (Tổng thống Bush sắp mãn nhiệm rồi!)
* Jolie and Pitt came to Vietnam last year. (Angelina Jolie và Brad Pitt đã đến thăm Việt Nam hồi năm ngoái).

Thông thường, khi cấp trên tức giận hoặc không hài lòng, họ cũng có thể gọi cấp dưới theo cách này:
* Jones hasn’t completed the report on time. (Jones đã không hoàn thành bản báo cáo đúng hạn).
* Ask Anderson to come into the office as soon as he gets in. (Bảo Anderson vào văn phòng của tôi ngay khi anh ta đến).

4. Gọi bằng tên đầy đủ (First and last name)
Cách gọi này không thông dụng lắm, thường chỉ nhằm để xác định rõ người đang được nói đến:
* Frank Olaf was promoted to department head last week. (Tuần trước Frank Olaf đã được đề bạt lên trưởng phòng).
* Isn’t that Susan Hart over there? (Susan Hart không có ở đấy à?)

Categories: Chưa phân loại Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha