Home > Kinh nghiệm đời sống > Nỗi buồn khi là người đến sau (người thứ ba)

Nỗi buồn khi là người đến sau (người thứ ba)

Tại sao, tại sao cứ mãi là người đến sau.
Tại sao, tại sao quyết tâm chiến đấu rồi lại lặng lẽ gục ngã.

Yêu là gì?

Categories: Kinh nghiệm đời sống Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha