Xuất sắc hay suất sắc

Ôi mẹ ơi, lỗi này mà cũng có người dính mới tài (mình đọc thấy mấy bài trên Facebook). Xuất sắc mới là đúng nhé! Mình viết bài này xong mình cũng thấy mình xuất sắc vcd. À hơi liên quan tí, trước cũng có viết 1 bài liên quan, giúp phân biệt khi nào dùng “xuất”, khi nào dùng “suất”. Bạn nào quan tâm thì xem lại ở đây nhé!