Archive

Posts Tagged ‘chinh-ta’

Sót hay xót

May 31st, 2018 No comments

Đau xót là đúng chính tả. Đau sót là sai chính tả

Thiếu sót là đúng chính tả. Thiếu xót là sai chính tả

Xót xa chứ không phải sót sa hay sót xa

Cách nhận biết: sót = thiếu, xót = đau

Xuất sắc hay suất sắc

September 14th, 2016 No comments

Ôi mẹ ơi, lỗi này mà cũng có người dính mới tài (mình đọc thấy mấy bài trên Facebook). Xuất sắc mới là đúng nhé! Mình viết bài này xong mình cũng thấy mình xuất sắc vcd. À hơi liên quan tí, trước cũng có viết 1 bài liên quan, giúp phân biệt khi nào dùng “xuất”, khi nào dùng “suất”. Bạn nào quan tâm thì xem lại ở đây nhé!

dang tay hay giang tay

July 7th, 2016 No comments

“Rừng núi dang tay nối lại biển xa…” – trích lời bài hát Nối vòng tay lớn của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn

Vậy dang tay là đúng chính tả nhé. giang tay là sai chính tả.

Xử lý hay sử lý là đúng

June 10th, 2016 No comments

Vãi cả hỏi. Xử lý là đúng chính tả nhé, sử lý là sai. Lần sau cái đơn giản này mà còn hỏi thì tôi sẽ có biện pháp xử lý các bạn ^^ Còn ai không thích học địa, toán thì có thể học sử, lý !!!

Bổ sung hay bổ xung là đúng

June 10th, 2016 No comments

Bổ sung là đúng nhé. Cái này dễ mà vẫn nhiều người nhầm chính tả ghi sai là bổ xung