I’m huypv – Phùng Văn Huy

Họ và tên: Phùng Văn Huy
Ngày tháng năm sinh: 20/10/198x
Quê quán: Thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Nội!

Học cấp 3 ở: THPT Chuyên Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ (khóa 2002-2005 ⇒ biết năm sinh rồi nhé)
Học đại học ở: Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (khóa 2005-2009)