Tag Archives: game

Một số câu từ sử dụng khi chơi đế chế AOE

cave bơm đồ: Khi một thành viên trong team phát triển kinh tế rồi chuyển thực, gỗ, vàng sang cho đồng đội xin quân

4 bê lờ xóc đều: Xin quân từ 4 nhà BL

cho dân đi đánh lô: Điều khiển di chuyển một đám nông dân đi ra vùng đất đen chưa được mở đường với hi vọng gặp được cái gì đó để ăn như voi, nai hay bãi quả để lên đời