Home > Sử dụng máy vi tính > Thư mục đặc biệt

Thư mục đặc biệt

Tạo thư mục có tên là khoảng trắng
Bấm và giữ phím Alt sau đó bấm lần lượt bốn phím 0, 1, 6, 0 trong cụm phím số bên phải bàn phím.
Không thể tạo thư mục có tên là NUL, CON
Vì sao thế nhỉ? Gọi điện thoại hỏi Microsoft

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha