Home > Sử dụng máy vi tính > Foxit Reader đọc file PDF

Foxit Reader đọc file PDF

PDF là một định dạng file tài liệu ngày càng phổ biến, không kém gì DOC.
So với Acrobat Reader của Adobe, Foxit Reader tỏ ra rất nhẹ nhàng và tiện dụng để đọc file PDF.
http://foxit.vo.llnwd.net/o28/pub/foxit/reader/desktop/win/3.x/3.0/enu/FoxitReader30_enu.msi

Nếu link download không còn tồn tại, hãy truy cập vào http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/download.php

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha