Home > Sử dụng máy vi tính > Chính xác bây giờ là mấy giờ?

Chính xác bây giờ là mấy giờ?

Có bao giờ bạn tự hỏi: Chính xác bây giờ là mấy giờ? Bạn muốn cập nhật thật đúng ngày giờ cho máy tính thân yêu của mình thì phải làm sao? Chờ đài 6 giờ, 12 giờ, … hay nghe tivi với thông báo “Bây giờ là 19 giờ” ^^!

Tại sao bạn không tận dụng Internet nhỉ? Google với từ khóa date time!
Kết quả đây, ngày giờ chính xác tại thủ đô Hà Nội dấu yêu http://www.timeanddate.com/worldclock/fullscreen.html?n=95

Không những thế, bạn còn có thể xem giờ của nước khác để biết “bồ mình” cũng tại thời điểm này ở bên kia đã ngủ chưa! (Người yêu, em, người thân du học…)

Categories: Sử dụng máy vi tính Tags:
  1. Đông
    October 3rd, 2011 at 14:44 | #1

    Xin cảm ơn chúa đã tạo ra người như bạn

  2. Thi Dong
    June 21st, 2013 at 16:27 | #2

    Cam on hen

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha