Home > Chỉ dẫn lập trình > Submit một form qua thẻ a và sự kiện onclick

Submit một form qua thẻ a và sự kiện onclick

<a class=”cool-link-button” href=”javascript:;” onclick=”document.frmMain.submit(); return false;”>submit</a>

Nếu thiếu return false; thì vẫn hoạt động trên Mozilla Firefox và Internet Explorer (IE) 7 nhưng bị “bất động” trên IE 6. Mà nghe “giang hồ đồn thổi” là IE 6 vẫn chiếm thị phần lớn nên dù trong “thâm tâm” rất muốn rũ bỏ, nhắm mắt cho qua mà chưa dám, vẫn phải “ra sức” tìm cách phục vụ và hỗ trợ tốt nhất trên IE 6 nếu có thể :-j

Categories: Chỉ dẫn lập trình Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha