Home > Chỉ dẫn lập trình > Xử lý lỗi server error 500 trên toàn site

Xử lý lỗi server error 500 trên toàn site

Vừa nãy bị, vào cPanel thì vẫn okie. Thử /zzz.txt cũng thấy phun ra 500.
Xem qua access log thì thấy bị từ chiều.
Quái, có làm éo gì đâu, hỏi bác support server phát.

abc xyz

Xóa bố thằng .htaccess đi xem nào
F5, reload lại trang. Ơ, đúng thật, mình có thay đổi gì file .htaccess đâu nhỉ. Quái, biết thế đã.

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha