Too Many Problems

Emily sat down on the sofa. She had a big, soft sofa. It was comfortable. It was a comfortable sofa. She took off her shoes. She put her feet on the coffee table. The TV remote was on the coffee table. She picked up the remote. She pointed it at the TV. She turned on the TV. The news was on. The reporter said that a plane had crashed. More than 100 people died. The reporter said that a bridge had collapsed. More than 20 people died. She turned off the TV. She had enough problems at home. She didn’t need to hear about more problems in the world. She had money problems. She had health problems. She had family problems. Who needed to hear about more problems?


Bản dịch :x
Hắn ngồi trên ghế sô pha. Chiếc ghế sô pha vừa to, vừa mềm mại. Một cảm giác thật là dễ chịu. Cởi giầy ra, hắn gác chân lên bàn cà phê. Với lấy chiếc điều khiển, hắn mở xem tin tức trên TV có vẹo gì hay. Cái đ** gì thế này. Một vụ nổ máy bay, hơn 100 người chết. Rồi lại một vụ sập cầu, hơn 200 người chết! Tắt mẹ nó cho lành. Đang rầu đời lại cả đống tin buồn vãi sh**. Tiền bạc, sức khỏe, gia đình, hjx – cái gì cũng đã như sh** cả rồi. Chả muốn nghe thêm một tí nào cái cuộc đời này :))