Home > Chưa phân loại > Đánh đế chế với bạn cùng lớp đại học

Đánh đế chế với bạn cùng lớp đại học

Ăn cưới mừng Quỳnh xong mấy thằng rủ nhau đi đánh đế chế:
– Huy
– Công
– Thành
– Sơn
– Khánh
– Long
– Phong

7 thằng nên chia 2 đội. Một bên 3, một bên 4. Mình đánh kém nên cho vào bên 4. Kết quả là đéo kém lắm và không thua trận nào =)). Lâu lâu gặp nhau, giao lưu AOE vui ra phết. Tàn cuộc lúc 22h30, còn sớm nên mình không phải ngủ lang ở nhà thằng Thành.

Categories: Chưa phân loại Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha