Hóa đơn mua hàng hãng Blue Exchange

Hóa đơn bán lẻ
Mã cửa hàng: HANOI07
Số HD: 0084
Ngày 16/01/2012
Giờ: 21:42

2 quần bò (size 30) x 480 = 960K
1 áo khoác x 600 = 600K

Tổng số tiền: 1,560,000
Giảm giá: 0%
Tổng tiền thanh toán: 1,560,000