Lắp công tơ điện, đặt máy bơm nước

Phí nộp khảo sát + đi dây, lắp công tơ: 1.83M + 500K (bonus)

Cầu dao: 60K, Aptomat 2 cực 63A: 115K

Máy bơm: 150W 1.1M Nguyễn Trãi – Bưu điện Hà Đông rẽ phải, bảo hành 2 năm.

Với các gia đình tầng 2, máy bơm chỉ cần 125W là ok rồi.

2 thoughts on “Lắp công tơ điện, đặt máy bơm nước

  1. huypv Post author

    Hôm qua mới nhận được hóa đơn tiền điện đầu tiên kể từ sau khi lắp đặt công tơ (bố ra lắp – nhớ bố ). Chắc tại dùng ít quá, chưa bõ thu nên họ chờ hơn 50K họ mới thu thì phải.

    31-05 đến 10/08: 53K

    Rẻ vãi, kể mà tận dụng kinh doạnh điện tạm được thì tốt ^^.

Comments are closed.