Hướng dẫn code quảng cáo chạy dọc hai bên trang web

Quảng cáo chạy dọc hai bên trang web

Ảnh bên trái là lúc đầu tiên load trang. Ảnh bên phải là khi cuộn trang xuống một phần.

Diễn giải hình minh họa quảng cáo chạy dọc hai bên trang web

Khi thanh scroll bar cuộn lên/xuống thì quảng cáo cũng cuộn theo tương ứng.

Công thức:Công thức code quảng cáo chạy dọc hai bên trang webhayCông thức code quảng cáo chạy dọc hai bên website

Trong đó:

d1 = $(document).scrollTop()

h = $(window).height();

H = $(document).height();

ha = $(‘#advertiseId’).height();

Khi có sự kiện cuộn trang (window.onscroll) thì cứ tính d2 và gán lại top cho quảng cáo bằng Math.floor(d2) + ‘px’ là được.