Home > Sử dụng máy vi tính > Windows – Stop alert restart later

Windows – Stop alert restart later

Đang dùng, cứ một lúc máy lại báo Windows mới được update, Restart bây giờ hay tí nữa. Đã chọn là Restart later rồi mà một lúc sau cái thông báo khởi động lại đó lại văng ra.

Windows - Stop alert restart later

Làm sao bây giờ?

Bấm 2 phím: Windows + R
Gõ lệnh: net stop wuauserv

Giải thích:
+ wuauserv stand for (là viết tắt) Windows Update Automatic Update Service
+ net stop là lệnh tắt một service đang chạy

  1. September 29th, 2013 at 21:11 | #1

    Hôm nay ko về quê, rảnh rỗi update từ Windows XP SP3 lên Windows 7 rồi Out of date lâu quá, thôi thì cũng phải thay đổi tí

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha