Thẻ tín dụng – Số tiền bị phong tỏa là gì?

Mới lập cái thẻ MasterCard để mua vài cài app. Vô tài khoản ngân hàng thấy số tiền mình dùng để mua nó gom lại thành “Số tiền phong tỏa”, còn số tiền trong tài khoản thì vẫn còn đó. Thím nào rành cho hỏi bao lâu số tiền của mình bới bị trừ thực sự?

Số tiền bị phong tỏa là số tiền bị ngân hàng giữ lại, ko cho giao dịch.
Master ngày 20 hàng tháng sẽ chạy sao kê.
Ngày 5 hàng tháng sẽ thu số phải thu tối thiểu (5% tổng số tiền dư nợ sau sao kê)

226 thoughts on “Thẻ tín dụng – Số tiền bị phong tỏa là gì?

  1. huypv Post author

    Thông thường bị phong tỏa với những giao dịch cần xác minh, có nguy cơ hoàn trả, nói chung là phải rà soát đối chiếu gì đó! Còn đa số thanh toán xong là sẽ vào “giao dịch chưa lên sao kê”, đợi đến 20 tháng là “lên sao kê” để mùng 5 trừ tiền

  2. huypv Post author

    Tài khoản VNĐ mà thanh toán $ thì sẽ bị thu thêm phí % cố định, ví dụ VPB (Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) là 3.3%. Ví dụ thanh toán 1$ (tỉ giá 22K) thì thực tế ngân hàng cuối cùng sẽ thu là: 22,000 + 22,000 * 3.3% = 22,726

    Phí thường niên cho thẻ tín dụng Master Card của VPB (loại MC STEPUP CREDIT) là 440K thu vào tầm tháng 09

Comments are closed.