Home > Bác học nhí, gì cũng biết > Dột hay giột là đúng chính tả

Dột hay giột là đúng chính tả

Đúng chính tả đây nhé: Mưa dột, nhà dột. Ôi bài ngắn quá, viết thêm gì cho nó dài bây giờ. Dốt hay giốt hay rốt :v Học thì dốt mà cứ đòi lên lớp. Củ cả rốt. Còn giốt thì chả biết từ nào để mà ví dụ, chắc là không có đâu :-?

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha