Dùng mozilla firefox để tải file flash

Một điều khá phiền cho người sử dụng máy tính là khi truy cập vào các website chứa các bài nhạc Flash, hay các đoạn text Flash đẹp mà không thể tải được do không kèm theo đường link download. Thông thường để tải các file Flash về máy, bạn cần chương trình chuyên dụng, một chương trình download và đường dẫn để có thể lưu file Flash vào máy tính.

Tuy nhiên, một tính năng ẩn của Mozilla Firefox mà dựa vào đó, bạn có thể tải các tập tin theo chuẩn media (như file Flash, hình ảnh, ảnh động…) một cách dễ dàng mà không cần chương trình chuyên dụng.

Để thực hiện, khi truy cập vào trang web, bạn chờ cho trang web load xong và hiển thị đầy đủ. Bạn chọn Tools > Page Info trên thanh công cụ. Tìm đến thẻ Media. Danh sách các tập tin đều nằm ở đây. Bạn chọn file Flash tương ứng. Nhấn chọn Save As để hoàn tất việc tải tập tin về máy tính của mình. Rất thuận tiện hơn khi dùng các chương chuyên dụng để tải Flash về máy tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *