Home > Chưa phân loại > Thế nào là năm nhuận

Thế nào là năm nhuận

Năm nhuận là năm mà tháng hai có 29 ngày. Về tính toán thì giả sử năm là Y, nếu Y chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì Y là năm nhuận. Còn lại là những năm không nhuận.
Ví dụ:
– Năm nay là 2009 không chia hết cho 4 nên năm này không phải là năm nhuận. Tháng 2 vì thế chỉ có 28 ngày
– Năm 2100 thoạt nhìn nghĩ là năm nhuận nhưng thực ra thì không

Categories: Chưa phân loại Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha