Home > Bác học nhí, gì cũng biết > Các từ, cụm từ hay viết sai chính tả

Các từ, cụm từ hay viết sai chính tả

sắp xếp
bổ sung
thiếu sót
bánh chưng (chưng cất)
chưng diện!!!
trưng bày
bánh giày (giày vò)
rà soát
sai sót
suy sụp (sụp đổ)
không giẫm chân lên cỏ
dận ga, về số (đi xe máy)
rã rời

(còn cập nhật khi biết thêm!)

  1. admin
    December 1st, 2011 at 00:00 | #1

    xử lý là đúng, sử lý là sai

Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha