Home > Bác học nhí, gì cũng biết > Trung tâm phần mềm Viettel

Trung tâm phần mềm Viettel

Giám đốc trung tâm: Phùng Văn Cường
Địa chỉ: Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

Các vị trí:
– Nhân viên phát triển, nhân viên giải pháp
– Quản trị dự án (PM – Project Manager)
– Tester
– QA (Quality Assurance)
– …

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha