Home > Kinh nghiệm đời sống, Bác học nhí, gì cũng biết > Biết đặt nỗ lực đúng chỗ

Biết đặt nỗ lực đúng chỗ

Bài học:
– Nhiều tiền nhưng sẽ đầu tư vào đâu?
– Nhiều nhân viên nhưng sẽ dùng vào dự án gì?
– bla bla

  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha