Home > Kinh nghiệm đời sống > Thành công và thất bại

Thành công và thất bại

Nguồn: http://tumblr.cuongdc.com/

Ở giữa …Thất Bại và… Thành Công…. có một con sông tên là ..Bỏ Cuộc…
Trên dòng sông đó có một ..cây cầu… mang tên ..Cố Gắng

Categories: Kinh nghiệm đời sống Tags:
  1. Chưa có bình luận nào.
Content (You can use Yahoo! Messenger Emoticons :D = smile)
Captcha