New to America – Chuyển sang Mỹ sống

Nancy was new to America. She came to America speaking only her native language. She brought her 8-year-old son with her. He was all she had in the world.

They found an apartment in Arcadia. They were there for only two months when a neighbor’s dog jumped over the fence. The dog ran toward Nancy’s son. Nancy put her body in between the dog and her son. The dog stopped when it saw Nancy screaming at it. She was going to punch it in the nose. The dog turned around.

Shaking, Nancy took her son upstairs. They stayed in the apartment all weekend. Then Nancy found another apartment, close to the school that her son was going to attend.

She and her son walked everywhere. One day her son started coughing badly. He had an asthma attack. All the walking was making his asthma worse.

Nancy knew that she had to buy a car. So she called up the Honda dealer. She talked to a salesman who spoke her language. She told him that she wanted to buy a new car if he could come over to pick her up. The salesman said he would be right over.

HuyPV dịch theo phong cách “Translate? Yes, I can!”

Cuối cùng thì Nancy cũng quyết định sang Mỹ sống dù cô chẳng biết tiếng Mỹ nói như thế nào. Cô lôi theo cả cậu con trai 8 tuổi của mình đi. Cậu bé là tài sản quý giá nhất mà cô có được :x Ban đầu, hai mẹ con thuê một căn hộ ở Arcadia. Đang yên ổn, bỗng dưng một hôm, con chó nhà hàng xóm tự nhiên vượt rào, nhảy sang định cắn cậu con trai. Nancy đã phải hét toáng lên, lao ra chặn nó lại và đuổi đánh thì nó mới chạy đi. Sợ chó, hai mẹ con chuyển tới một căn hộ khác gần trường cậu bé học. Hai mẹ con đi đâu cũng phải cuốc bộ. Rồi cậu bé bị ho, bệnh tình có vẻ khá là nặng. Nancy tính tới chuyện mua một chiếc ô tô, để đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con. Cô gọi điện tới đại lý ô tô Honda, nói chuyện với anh nhân viên đồng hương và ngỏ ý nhờ anh tư vấn chọn mua một chiếc sao cho ngon, bổ, rẻ. Anh nhân viên có khách, sướng lắm nên hứa hẹn như đúng rồi…