Xử lý hay sử lý là đúng

Vãi cả hỏi. Xử lý là đúng chính tả nhé, sử lý là sai. Lần sau cái đơn giản này mà còn hỏi thì tôi sẽ có biện pháp xử lý các bạn ^^ Còn ai không thích học địa, toán thì có thể học sử, lý !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *