Tag Archives: salary

Thưởng Tết âm lịch 2015 (dương lịch đầu năm 2016)

Hồ Chí Minh:
– Doanh nghiệp FDI & Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước & Doanh nghiệp tư nhân: Max = 600 triệu, Min = 3.1 triệu, Bình quân = 5.9 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = ? triệu, Min = ? triệu, Bình quân = ? triệu

Hà Nội:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 100 triệu, Min = 450 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 20 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.5 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 25 triệu, Min = 550 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 38.2 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.350 triệu

Thưởng Tết âm lịch 2014

Trích lọc thông tin từ vinacorp.vn

Hồ Chí Minh:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 710 triệu, Min = 2.8 triệu, Bình quân = 4.5 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 299.5 triệu, Min = 3.2 triệu, Bình quân = 8.1 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 120 triệu, Min = 3.2 triệu, Bình quân = 3.8 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 52.6 triệu, Min = 4.2 triệu, Bình quân = 7.3 triệu

Hà Nội:
– Doanh nghiệp FDI: Max = 65 triệu, Min = 250 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Max = 30 triệu, Min = 200 nghìn, Bình quân = 3.1 triệu
– Doanh nghiệp tư nhân: Max = 40 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.7 triệu
– Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%: Max = 21 triệu, Min = 500 nghìn, Bình quân = 3.1 triệu

Thưởng Tết Nguyên Đán 2012

10 tháng đầu năm 2011, Việt Nam có 49000 doanh nghiệp phá sản.
2 tháng cuối năm 2011, thêm 20000 doanh nghiệp phá sản nâng tổng số doanh nghiệp phá sản ở Việt Nam lên 69000.

Trên giấy tờ công khai, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh:
Mức thưởng Tết cao nhất 700 triệu đồng một người thuộc về doanh nghiệp FDI tại TP HCM.
Ở Hà Nội, mức cao nhất chỉ 67,3 triệu đồng.
Ngân hàng và bất động sản vẫn nằm trong nhóm có thưởng Tết cao nhất.

Cá nhân mình được 10 triệu đồng, không có lương tháng 13. Năm ngoái nhớ không lầm thì Tết Âm lịch được 3 triệu thì phải.